برگزاری دوره های تخصصی فیلم سازی

موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی با انگیزه ی ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و تربیت نیروهای ارزشی و متخصص تصمیم به برگزاری دوره های تخصصی فیلم سازی گرفته است.