لطفی صدای اعتراض در برابر موسیقی کاخ و کافه بود

روح آن اعتراضِ عمیقاً فرهنگی و معنوی بود که هیچ وقت جان او را رها نکرد؛ چنانکه در ایام فتنه سال 88 و در میانه موج‌سواری‌های فرصت طلبان، به فریاد آمد و کوس رسوایی هم‌صدایان با صدای آمریکا و انگلیس را نواخت. لطفی نمی‌توانست خوش‌رقصی‌های سیاسی دوستان سابق خود را با ساز ناکوک اجنبی ببیند و خاموش بنشیند.

خدمات متقابل انقلاب و موسیقی

رئیس پیشین مرکز موسیقی وزارت ارشاد گفت: انقلاب اسلامی در موسیقی تحول ایجاد کرد و موسیقی نیز موجبات تثبیت پایه‌های فرهنگی و ارزشی انقلاب اسلامی را فراهم آورد.

بررسی موسیقی انقلاب در حوزه هنری

نشست پژوهشی موسیقی انقلاب اسلامی با حضور «سیدحسام‌الدین سراج» و «محمد گلریز» در حوزه هنری برگزار می‌شود.

آثار شاهنگیان بوی معنویت و عرفان می‌دهد

محمدگلریز با بیان اینکه آثار شاهنگیان بوی معنویت و عرفانیت می دهد گفت: شاهنگیان در زمینه موسیقی آینی و اهل بیت نیز آثاری بسیار خوبی دارد.

صدور انقلاب به زبان موسیقی

آخرین روزهای منتهی به پیروزی انقلاب و پس از آن، اوج شکوفایی هنر انقلاب بود. اهالی موسیقی هم همچون دیگر هنرمندان دست به ابتکارات تازه ای زدند و بدعت هایی بوجود آوردند. گاه حاصل کار دو گروه مختلف در دو رشه هنری هم افزایی ایجاد می کرد و بر این تازگی و نوآوری ها می افزود. من جمله آهنگهایی که برای اولین بار در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آفریده شدند و در فضای نمایشگاه «پوسترهای انقلاب» در بهمن ماه 57 به گوش مردم رسید.