چین موشک فوق سریع آزمایش کرد

وزارت دفاع چین روز پنجشنبه تایید کرد یک نوع موشک فوق سریع توسط ارتش این کشور آزمایش شده است .