۲۸ مهرماه؛ اولین هم‌اندیشی مکتب آزاداندیشی

اولین نشست هم‌اندیشی با موضوع مکتب آزاداندیشی، یکشنبه ۲۸ مهرماه ۹۲، در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.