نوشیدنی که جایگزین ورزش شده است

محققان در حال تحقیق بر روی نوشیدنی هستند که می‌تواند عملکردی همانند ورزش داشته و متابولیسم بدن را افزایش دهد.

مکمل‌ها مشمول مالیات ارزش افزوده شد

معاون مالیات بر ارزش افزوده در بخشنامه جدیدی اعلام کرد، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی مشمول مالیات ارزش افزوده شد.