سلطان در تهران

امریکا بیش از مونولوگ‌های شاعرانه اوباما نیازمند شفاف سازی و یکدستی مواضع در قبال ایران است. این گروه معتقدند اگر چه متغیرهای جدیدی در مناسبات ایران و آمریکا به وجود آمده، اما هنوز روح حاکم بر فضای روابط دو کشور مانند گذشته سرد و بدون تغییر باقی مانده است.