افزایش ۲۰ درصدی کرایه تاکسی‌ها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از نصب بیش از 100 هزار برچسب نرخ 94 تاکسی ها از 48 ساعت آینده تا پایان هفته خبر داد و گفت: این افزایش به صورت میانگین 20 د رصد است و رانندگان تاکسی تا پیش از نصب برچسب جدید مجاز به دریافت نرخ بیشتر از مسافران نیستند.

تاکسی‌ها از شنبه رسما گران می‌شود

برچسب نرخ های جدید از روز شنبه 21 اردیبهشت 92 بر تاکسی ها نصب و نرخ های جدید اجرایی می شود.