چالش‌های فلسفه حقوق بررسی می‌شود

به همت میز فلسفه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اولين همايش از همایش-های «چالش‌هاي فلسفه حقوق در ايران امروز» برگزار خواهد شد