عکس: جشن زنان حوثی‌ برای ميلاد پيامبر (ص)

در حاشيه اين مراسم، زنان جنبش حوثي شعار «مرگ بر آمريکا» و «مرگ بر اسرائيل» نيز سر مي دادند تا تبري خود از دشمنان را نيز نشان داده باشند.