«نه» مجلس به سومین وزیر پیشنهادی روحانی

نمایندگان مجلس با 79 رأی موافق، 160 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 246 رأی مأخوذه، به نیلی‌احمدآبادی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند.

روحانی: این دولت اهل لجبازی نیست

بررسی صلاحیت و برنامه‌های پیشنهادی نیلی‌احمدآبادی از دقایقی قبل با حضور رئیس‌ جمهور در صحن علنی مجلس آغاز شد.