مسلمانان آواره میانمار، قربانی باند‌های قاچاق انسان

طی سال میلادی جاری، میزان قاچاق انسان در میانمار افزایش یافته است./ بسیاری از مسلمانان روهینگیایی هنگام فرار از این کشور، قربانی باندهای قاچاق انسان می‌شوند.