نحوه اتصال به شبکه نسل۴ موبایل+تنظیمات

استفاده از نسل 4 اپراتور دوم تلفن همراه، نیازمند تعویض سیم کارت و اعمال تنظیمات در گوشی مشترک است.