نگاهی حقوقی به قابلیت‌های تمدید توافق ژنو

در صورتی که تلاشهای طرفین تا قبل از 24 نوامبر 2014 به حل و فصل قطعی محورهای باقیمانده توافق جامع منتهی نشود، این امکان وجود دارد که طرفین ابتدا دوره زمانی یک‌ساله «تدوین توافق جامع» را تمدید کنند و بر اساس آن، توافق موقت 3 را منعقد نمایند و از منظر هنجاری و اصول تعیین کننده توافقات هسته‌ای، این روند تابعی کامل از اراده طرفین است و قید زمان بندی توافق ژنو به خودی خود محدودیتی برای اراده مشترک طرفین در این زمینه تلقی نخواهد شد

6 نکته در خصوص توافق ایران و 5+1

آنچه در ۱۹ جولای یعنی یک روز مانده به پایان مهلت شش ماه اجرای گام اول توافق ژنو صورت گرفت، توافقی میان طرفین است که از ابعاد و ویژگی‌های ویژه برخوردار است.