سیاست‌های فرهنگی در کشور ما متغیر است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: سیاست‌های فرهنگی در کشور ما متغیر است و متاسفانه با تغییر دولتها دستخوش تغییر و از مدار حرکت اعتدالی خارج می‌شود.