اجلاس آتی اتحادیه عرب در تل آویو

ارتشهای غربی وارد بغداد شدند. به غزه و لبنان جنگ تحمیل شد. سودان تجزیه شد. ارتش اتیوپی با عنوان “ارتش ابرهه حبشی” وارد سومالی شد و ارتش فرانسه مالی را به اشغال خود در آورد. سعودی صعده یمن را نابود کرد و زین العابدین وعلی عبدالله صالح را فراری داد. امیر قطر استعفا داد و سوریه در خون خود غرق شد…