عکس: سرطان وخانه‌نشینی مجری تلویزیون

«ناصر خیرخواه» مجری برنامه تهران 20 با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند.