مقبره یاسر عرفات به قدس انتقال یافت

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: به زودی مقبره یاسر عرفات در اولین فرصت به شهر قدس منتقل خواهد شد تا در قلب این شهر آرام بگیرد.