دعوت به امید در «همشهری آیه»

بخش دیگر این شماره آیه به بزرگداشت آیت الله مشکینی می‌پردازد. بهانه این پرونده هم هفتمین سالگرد کسی است که آیه از او «اسوه اخلاق و آموزگار زندگی» نام برده است. آیت الله ری‌شهری و برخی دیگر از اعضای خانواده آیت الله مشکینی در این پرونده از خاطراتشان درباره وی گفته‌اند و گزارشی از کتابخانه ایشان نیز منتشر شده است

موبایل و تسبیح و یاد یار

روحانی خوشبیانی که خطابه ها و گفتگوهایش، خاصه آنها که از پنجره تلویزیون دیده شده اند، مورد استقبال خوب مردم علاقمند قرار گرفته است.

نقویان: امام اخلاق را به سیاست هدیه داد

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امام خمینی (ره) از سیاسی کاری خوشش نمی آمد و بر این اساس اخلاق را به سیاست هدیه داد، اظهار داشت: ایشان سیاست را با اخلاق می پسندید تا سیاست اخلاقی در جامعه دینی به مفهوم واقعی خود ترویج شود.