حاشا که فرزندان بسیجی شما میدان را خالی کنند

اکنون در شرایط حساسی به سر می‌بریم که دشمنی دشمنان در بالا‌ترین مرتبه خود قرار دارد و آن‌ها در خیال و وهم خود در وادار کردن جمهوری اسلامی به سر فرود آوردن در برابر تظلم ظالمانه آمریکایی را خواستارند اما…

حاج‌سید‌جوادی: احمدی‌نژاد در پی تشکیل القاعده‌ای شیعی‌ است!

حاج سیدجوادی در این نامه ضمن آشفته و بحرانی توصیف کردن اوضاع کشور، محمود احمدی‌نژاد را مورد شدیدترین انتقادات قرار داد و مدعی شد که وی و جریان متبوعش «در راستای تاسیس یک جریان تروریستی بین‌المللی مشابه القاعده و البته با گرایش شیعی به سرعت در حرکت اند» و باید هرچه سریع‌تر مانع تحرکات وی شد.

نامه سرگشاده به رهبرانقلاب در مورد 9دی

جناب آقای خامنه ای! راستش من آنقدرها ساده لوح نیستم که فکر کنم ماجراهای سال 88 و آنها که پشت سر آن و عوامل پیدا و پنهان آن و صحنه گردان و آتش بیار معرکه بودند، فقط با شخصی به نام «محمود احمدی نژاد» و رأی تاریخی و بالایی که به نام او ثبت شد مشکل داشته اند.