خوارج زمانه را زودتر بشناسیم

شناخت خوارج روزگار ما اگر بموقع صورت گیرد این خاصیت را خواهد داشت که جلوی ضربه ها و ضررهای ناشی از جهل و غرور خوارج را خواهد گرفت و حتی موجبات هدایت بسیاری از آنها را فراهم خواهد آورد و صدالبته بصیرت پیشینی در این خصوص بکار خواهد آمد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.