نمایش فیلم در مسجد و واکنش بانوان نمازگزار

نجمه قیداری فرزند شهید تورج قیداری است که سعی دارد با نمایش فیلم‌ در مساجد، دانشگاه‌ها و مدارس و حتی منزلش مردم به ویژه بانوان را با سینمای ارزشی آشنا کند که به گفته خودش این راه را پدرش به او آموخته است.