در تاریکی پاهایش را روی ریل جا گذاشت

اگر سارقی در کار نبود، اگر همه به حق خود قانع بودند، اگر افراد در زندگی دیگران دست درازی نمی‌کردند، شاید این مامور جوان و وظیفه‌شناس اکنون صحیح و سالم در کنار خانواده‌اش بود…

بازی رایانه ای ملی با آسیب های فرا ملی

صرف زمان زیاد برای بازی های رایانه ای حتی می تواند در ضمیر ناخود آگاه نیز تاثیر گذاشته وبرزخی از رویا و واقعیت برای فرد بوجود می آورد تا آنجا که وی در واکنش به اتفاقات اطراف خود سعی به تکرار عملی که در بازی انجام داده است می کند و در نتیجه ی عدم توانایی برانجام آن فعل در جهان واقع، برای لحظه ای سر در گم می شود.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.