ندا سپانلو: درخواست دفتر روحانی را رد کردم

من بر اساس تجربه‌ای که خودم درخصوص گفتگو با آقای روحانی داشتم، می‌توانم بگویم هر دو باری که مجریان تلویزیون با آقای روحانی گفتگو داشتند، پیشنهادات به صورت نامه از طرف دفتر اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری به سازمان صداوسیما اعلام شد و تا آنجا که من شخصا به شکل رسمی در جریان این اتفاقات بودم تا به حال در مورد حضور خود من در گفت‌وگو با آقای رییس جمهور مخالفتی نشده است.