چرا رشد اقتصادی سال ۹۱ اعلام نمی‌شود؟

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه نداده‌اند و به همین دلیل نتوانستیم به عدد رشد اقتصادی سال ۹۱ دست یابیم.