جریمه دیرکرد و سود بالا از حذف شود

آیت‌الله علوی‌گرگانی گفت: جریمه دیرکرد و سود بالای بانکی باید از نظام بانکی برداشته شود چراکه بانک‌ها بدون این دو نیز می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

مشخصه‌های بانکداری اسلامی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: مهمترین ویژگی‌های بانکداری اسلامی توجه به توزیع و تداوم ثروت در اقشار مختلف جامعه و حفظ حقوق مردم است. بانک‌ها تنها نباید به دنبال نرخ سود خود باشند و تداوم ثروت را در دست اغنیاء دامن بزنند.

اگر خسارات در جامعه افزایش یابد، رئیس جمهور را به مجلس می کشیم

در حال حاضر عزم دولت برای جمع آوری نقدینگی در جامعه است و به همین دلیل بانک مرکزی نیز شاید سکوت کرده تا بانک ها با افزایش نرخ سود بانکی در جمع آوری نقدینگی کمک کند، تا بتواند به وسیله آن تا آنجا که امکان دارد تورم را در جامعه کنترل کند.

شبهه ربوی بودن اوراق مشارکت بانک مرکزی جدی است

وی با بیان اینکه شبهه ربوی بودن «اوراق مشارکت بانک مرکزی» بسیار جدی است، گفت: بنابراین اگر بانک مرکزی خود راسا به انتشار اوراق مشارکت مبادرت کند، باید تأملات جدی در این زمینه صورت گیرد و بانک مرکزی به دنبال راهکار جدیدی برای تحقق مشارکت واقعی باشد.