نرم افزارهای مایکروسافت Office رایگان شد

وقتی صحبت از نرم‌افزارهای Office به میان می‌آید، قطعا مجموعه Office مایکروسافت حرف اول را می‌زند.