نواهای مذهبی را با دانلود «نوا» آنلاين بشنويد

نرم‌‌افزار «نوا» به منظور ايجاد فضايی برای شنيدن آخرين مداحی‌ها و ايجاد زمينه‌ای آسان برای استفاده از نواهای اسلامی طراحی شده است.