«نزار قبانی»؛ شاعری استکبارستیز

علی‌محمد مؤدب گفت: یکی از مشهورترین شاعران جهان در سده اخیر «نزار قبانی» شاعر بزرگ سوری است که ما در ایران وی را با شعرهای عاشقانه می‌شناسیم در حالی که بخش عمده کار او در حوزه مقاومت و به خصوص درباره آمریکا و اسرائیل است.