می گویند مستقیم با منبع فیض مرتبطیم!

در فتنه 88، حق و باطل با هم درآمیخته بود؛ حق این بود که رأی مردم مقدم بر همه چیزهاست و باطل این بود که رأی مردم باب میل برخی اشخاص نبود در این جریان انحرافی هم در آغاز دلیل می‌آورد که اعمالش، بنا بر حرف بزرگان است. وقتی از آنها پرسیده شد که نام و رسم این بزرگان چیست، گفته شد ما مستقیم با منبع فیض در ارتباطیم!

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.