اسامی شاعرانی که مدرک درجه یک گرفتند

هفته گذشته پس از مدت‌ها 113 هنرمند، شاعر و نویسنده از سوی رئیس جمهور مدرک درجه یک هنری دریافت کردند.