ویژه نامه زن منتظر در بیست و نهمین شماره نشریه «امان»

شماره ۲۹نشریه «امان» ویژه امام زمان منتشر شد. در این شماره ویژه نامه زن منتظر هم برای علاقه مندان به چاپ رسیده است. در این شماره به مسائلی چون: «آیا ظهور بسیار نزدیک است؟» ، «برصدر فرزانگی » و « زن منتظر در جهان معاصر» پرداخته شده است. در گوشه ای از مطلب اخیر می خوانیم: برای اگر هدف ما کوچک تعریف شد،‌مسئولیت و ماموریت های ما هم مسئولیت های کوچکی خواهند بود. ولی اگر هدف بزرگی را در نظر گرفتیم، به همان اندازه ماموریتی که بر دوش ماست تعریف جدیدی پیدا می کند…

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.