شاهنشاه آریامهر از انجمن حجتیه رضایت دارند

موضوع روابط حسنه‌ی انجمن و ساواک نه تنها در خاطرات بسیاری از مبارزین بیان شده، بلکه اسناد ساواک نیز بر آن به‌روشنی شهادت می‌دهند. هرچند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل نفوذ انجمنی‌ها در برخی مراکز اسناد، متأسفانه بسیاری از اسناد مربوطه از بین رفت.

سالک: ساواک می‌گفت چرا مثل حجتیه جلسه نمی‌گذارید؟

ساواک به ما می‌گفت: «شما اگر می خواهید جلسه درست کنید، مثل آنتی‌بهائی‌ها جلسه بگذارید. ببینید چه جلسات قشنگی است!» این دورزدن ساواک است؟ ساواک با صراحت می گفت ببینید ضدّبهائی ها با شاه کاری ندارند، با نظام کاری ندارند، حرف خودشان را می‌زنند، شما هم بروید حرف خودتان را بزنید، چه کار به شاه و امریکا و این حرف‌ها دارید؟