همسایه جهنمی در «فتح» جدید

«هیهات منا الذلة»،همسایه جهنمی،نفت ماده‎ای بدبوی کثیف و نجاست شیطان است! و… از عناوین مطالب شماره جدید نشریه فتح می‌باشد.