«حدود ساعت سه»؛ نگاهی نو به واقعه عاشورا

41 شعر عاشورایی، سروده ی 33 نفر از شاعر معاصر در این کتاب گردآوری شده است. علی رضا قزوه، سعید بیابانکی، قاسم صرافان، رضا اسماعيلي و عمران صلاحي از جمله شاعرانی هستند که در «حدود ساعت سه» شعری دارند.