انتشار کتاب «تاملی بر اقتصاد دانش بنیان»

کتاب «تاملی بر اقتصاد دانش بنیان» تازه‌ترین اثر نشر کیسان منتشر شد.