برگزاری نشست ادبی «از توس تا نشابور»

در این برنامه با حضور دکتر مسعود میری و حمیدرضا شعبانی پیرامون «جهان شاعرانه و اندیشه ای خیام و فرودسی» مباحثه می شود.

داستان‌نویسان طلبه نمی‌دانند چگونه بنویسند

آنچه باید از یک طلبه هنرمند انتظار داشت تولید یک اثر دینی است و در همین راستا یکی از کارهایی مهمی که می‌توان انجام داد، مطالعه‌ی فعالیت‌ دین‌های دیگر و شیوه‌ی آنان برای ورود به ادبیات است. باید ببینیم دین‌های دیگر چگونه با ادبیات پیوند برقرار کرده‌اند و چگونه از این ابزار برای اشاعه‌ی فرهنگ خود بهره جسته‌اند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.