رحیم‌پور از «انقلاب و فضای مجازی» می‌گوید

در اين نشست که با يك ميزگرد و يك سخنراني شروع به كار خواهد نمود، استاد حسن رحيم پور ازغدي با محور جهاد حقيقي در عرصه فضاي مجازي به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.