برزگری: با حذف ایران‌کد و شبنم مخالفیم

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از مخالفت این سازمان با حذف کامل طرح ایران کد خبر داد و گفت: قرار است هفته آینده جلسه‌ای را با سازمان توسعه تجارت درباره طرح جایگزین ایران کد داشته باشیم.