افسانه‌هایی برای حفظ سلطنت در انگلیس

داستان دیگری که برای حفظ سلطنت در انگلیس ساخته شده این است که گفته می‌شود وجود خاندان سلطنتی مانع از روی کار آمدن یک دیکتاتور شده و ملکه به عنوان یک بازدارنده قانونی عمل می‌کند.

به بازی کودکانه سلطنت در بریتانیا پایان دهید

یک روزنامه‌نگار انگلیسی در مطلبی با تاکید بر اینکه باید نظام سلطنتی در بریتانیا منسوخ شود، نوشت «بیایید سلطنت ملکه الیزابت آخرین سلطنت باشد و سپس به این بازی پایان دهیم».

شمارش معکوس برای شکاف در امپراطوری

به لحاظ روانی استقلال اسکاتلند موجب تضعیف پرستیژ و قوام داخلی جامعه انگلیس و موجودیت نظام سلطنتی آن می شود. در حقیقت این فرآیند به نوبه خود بحران اقتصادی و اجتماعی این کشور را تشدید خواهد کرد.