چرا تنفیذ حكم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

در نظام جمهوری اسلامی كه بر اساس قانون اساسی، حاكمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حكومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای كه امور عمومی جامعه دارد، حاكم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حكومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است كه به عنوان كمك‌كار ایشان امور كشور را اداره نمایند.

لاریجانی: اصلاح ساختار نظام کار مجلس نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: احزاب باید دارای مانیفست باشند و کادرسازی و تولید برنامه را در دستور کار خود قرار دهند.

بی‌ثباتی سیاسی را بی‌سوادان دامن می‌زنند

عضو هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان یکی از آسیب‌های موجود در میان بخشی از فعالان به اصطلاح حزبی را بیسوادی و کم سوادی سیاسی در میان رهبران گروهها دانست.

کچوئیان: اهل سیاست نمی‌فهمند که سیاست زمان‌دار است

وقتی یک سیستم سیاسی اجتماعی بدنه اجتماعی عمیق و مشخصی داشته باشد، هرکس که از آن جدا شود دچار مشکل خواهد شد. چرا که جمهوری اسلامی بدنهٔ پایداری دارد که در ربط با ارزش‌های انقلاب شکل گرفته و لذا اگر مردم ببینند فردی یا مسئولی قصد مسئله‌سازی دارد، به او رأی نمی‌دهند. ‌ بنابراین منتقدین فکر می‌کردند که در این دوره می‌توانند کار زیادی انجام دهند اما دیدیم که در عمل چه اتفاقی افتاد.

واکنش احمدی‌نژاد به تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی

مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سؤالی علمی، پاسخ علمی مطرح کردند و هیچ‌گونه مسئله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولین مشخص است.