اسلام از ادعاهای گروه های تکفیری مبراست

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: ساحت دین مبین اسلام از ادعاهای گروهک‌های تکفیری مانند داعش مبراست.