تحقیق و تفحص از گمرکات کلید خورد

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: تحقیق و تفحص از گمرکات کشور کلید خورد که تعیین تعرفه‌های گمرکی از اصلی‌ترین محور طرح تحقیق و تفحص است.