۷۷ درصد آمریکایی‌ها: مدیریت واشنگتن دی.سی به ضرر کشور است

بر اساس یک نظر سنجی 77 درصد از مردم آمریکا بر این باورند که شیوه مدیریتی در واشنگتن دی سی به ضرر کشور تمام می شود.