سکوت بین‌المللی در کشتارالبونمر شرم‌آور است

رهبر قبیله البونمر در استان الانبار عراق ضمن انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال فاجعه کشتار صدها تن از اعضای این قبیله به دست داعش، کمک‌های فوری نهادهای بشردوستانه را به این قبیله خواستار شد.