مفاهیم پنهان کتیبه‌ها در معماری اسلامی

یک کتیبه در قسمتی خاص از مسجد معانی متفاوتی را به نمایش می گذارد. که دامنه آن از مفاهیم کاملا آشکار تا اشارات کاملا رمزی متفاوت است. بنابراین در این میان خوانده شدن یک کتیبه شاید تنها یکی از مفاهیم آشکار را بر مخاطب عرضه کند گویی اینکه شاید حتی درهم تنیدگی حروف به این دلیل است که همین مفهوم آشکار نیز قرار نیست کاملا دم دستی و همچون نوشته های معمولی انتقال یابد.

احتمال تمدید نمایشگاه رئیس انجمن خوشنویسان پاکستانی

مرتضی کیا مسئول بسیج دانشگاه تهران و علوم پزشکی به همراه رئیس بسیج دانشکده حقوق آقای اشتری، از نمایشگاه تابلوهای نقاشی خط استاد «عمران سلطان احمد» بازدید کردند. وی پس از بازدید از نمایشگاه گفت برای تمدید نمایشگاه در روزای ۵شنبه و جمعه پس از نماز جمعه تلاش خواهد کرد.

استقبال از نمایشگاه هنرمند پاکستانی؛ دیدار وزیر فرهنگ از نمایشگاه

خوشبختانه نمایشگاه از روز دوشنبه با موفقیت کار خود را آغاز نمود و مورد توجه واقع شد. در همین راستا دیروز وزیر فرهنگ و ازشاد اسلامی نیز از آن بازدید نمود و سه عدد از تابلوهای استادعمران سلطان را نیز خریداری کرد تا بدین وسیله کمکی به مردم پاکستان کرده باشد.

نمایشگاه رئیس انجمن خوشنویسان پاکستان برای کمک به سیل زدگان کشورش

اما خوشبختانه بعد از این پایان تلخ، گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران که از این مسئله مطلع شده بودند، با رایزنی‌هایی که با استاد عمران داشتند ایشان را متقاعد کردند نمایشگاه را یک هفته دیگر و در محلی جدید در دانشگاه برپا نمایند.