دعوا سر انقلابی‌گری/محافظه‌کاری است نه ادبیات تند

فارغ از آنکه نوع نگاه و مبنای نقد و روش مورد استفاده جای بحث و گفتگو دارد؛ اما حال شاهد آن هستیم که عده‌ای تندتر از عدالتخواهان نقد قوه قضاییه می کنند. از ما پرسش می‌کنند فرق عدالتخواهان با این افراد چیست؟ تمایز نقد انقلابی با بقیه را چگونه باید مشخص کرد؟ آیا با فحش بیشتر به جمهوری اسلامی؟

نگاه قبیله‌ای آفت نقد منصفانه است

در بحث کارهای اجتماعی دچار برخی اشتباهات تاریخی شده‌ایم چراکه محور حرکت های اجتماعی برای خیلی ها به نوعی به قدرت مرتبط شده و این مساله باعث گردیده که اشتباه مهمی مرتکب شوند. فردی که در قدرت هست ممکن است دچار چسبندگی به قدرت شده و برخی نقد های دلسوزانه را برنتابند و آن‌که در قدرت نیست توهم کند که باید حتما در قدرت قرار گیرد که بتواند به وظایف خود عمل کند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.