فتنه‌گران تبری از اسلام ندارند

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: کسانی که تبری از اسلام نداشتند امروز ابزار فتنه‌گران شده‌اند.

پروژه‌های اقتصادی سپاه محدود می‌شود

تعامل با دولت همواره در چارچوب تدابیری بوده است که ما در این دوره نیز این تعامل را در این چارچوب‌ها ادامه داده‌ایم.