عربستان رسواترین ناقض حقوق شیعیان

در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، مقامات عربستان، محکومیت‌های سنگینی را نسبت به کسانی که در استان‌های شرقی علیه تبعیض‌های موجود اقدام به اعتراض کرده بودند، قرار داده است.

بازی رژیم آل سعود با آتش

چند روز پیش، علامه مجاهد و پارسا حضرت آیت‌الله شیخ نمر باقرالنمر، رهبر شیعیان عربستان صرفاً به دلیل یک سخنرانی و اعتراض به تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان این کشور، ناباورانه به اعدام محکوم شد.