نمودار نرخ تورم سال 91 منتشر شد

بر اساس نمودار جدیدی که از نرخ تورم از آذر ماه سال 90 تا آذر ماه سال 91 منتشر شد، این نرخ طی این یک سال همواره روند صعودی داشته است.