عیب‌ جهاد‌سازندگی از نظر امام‌خمینی چه‌بود

البته جهاد یک عیب داشت که امام آن را گفت. یک بار که جمعی از فعالان جهاد سازندگی پیش امام رفته بودند به آنها گفت این کارهایی را که کرده اید به مردم بگویید، چون جهادی ها فقط کار می کردند و وقتی برای بیان فعالیتهایشان نداشتند و حتی کتابی در این باره ننوشتند.

وصله پینه فرهنگی ما و الگوی جهاد سازندگی

چرا ما نمی توانیم در عمل کاری برای دهه پیشرفت و عدالت پیش ببریم؟ چرا این همه کند و سردرگمیم؟ … همان طور که یک دهۀ پیش یک جزوه «جبهه فرهنگی» داشتیم که همزمان ارزش محتوایی و ارزش رسانه ای و حسی داشت، الآن هم برای مقولاتی مثل پیشرفت و عدالت، به چنین متون و مستنداتی که قابل عمومی سازی باشند نیاز داریم.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.